ჩვენს შესახებ

ჩვენი სერტიფიცირებული სპეციალისტების დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ რა სახის სახანძრო სისტემები დაგჭირდებათ თკვენ ობიექტებზე. გაგიწევენ ყველანაირ კონსულტაციას სახანძრო უსაფრთხოების საკiთხებში და შემოგთავაზებენ თქვენზე მორგებულ პირობებს.

პროდუქტები

სახანძრო პანელები

სახანძრო დეტექტორები

სახანძრო ყუთები

ცეცხლმაქრები

უნიფორმა

სახანძრო სისტემები

საევაკუაციო ნიშნები

ჩვენ გთავაზობთ

სახანძრო უსაფრთხოების რისკების შეფასება

ინსპექტირების სისტემების მონტაჟი და მომსახურება

სახანძრო უსაფრთხოების დაგეგმარება

სახანძრო სწავლების სასწავლო კურსები

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები

სწრაფი პროფესიონალური მომსახურება

სახანძრო უსაფრთხოების ნიშნები

უნიფორმა და აქსესუარები

დამოუკიდებელი სახანძო ექსპერტების მიერ, სახანძრო უსაფრთხოების რისკების შეფასება და რეპორტინგი, რეკომენდაციები (არსებული რისკების აღნიშვნა და ანალიზი).

რეპორტი იქნება დეტალური
ადვილად გასაგები
მომზადდება ასევე პრეზენტაციის სახით (მოთხოვნის შემთხვევაში)

სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დაგეგმარება და განხორციელება.

დიზაინი
ინსტალაცია
ტრეინინგი
მომსახურება
პერიოდული შემოწმება

უკვე დაგეგმილი(შეთავაზებული სხვა კომპანიის მიერ) სახანძრო სისტემების პროექტების შეფასება და რეკომენდაციები (ფინანსების და უსაფრთხოების ოპტიმიზაციის მიზნით).

შეთავაზებულ სისტემებზე მოკვლევა (ბრენდი, სერთიფიკატი).
სისტემების რაოდენობის მიზანშეწონილიბა და განსაზღვრა.
ინსტალაციის კონტროლი და დაკვირვება.
ჩაბარების პროცესის უზრუნველყოფა.
სისტემების გატესტვა და რეპორტინგი.

სახნძრო უსაფრთხოების ტრეინინგები. (როგორც თეორუიული ასევე პრაქტიკული) პრაქტიკული ტრეინინგები განხორციელდება კომპანიის მიერ მოწყობილ სატრეინინგო ბაზაზე.

სახანძრო უსაფრთხოება (რა არის ხანძარი, გავრცელება, პრევენცია, რისკების აღმოჩენა, განეიტრალება)
სახანძრო უსაფრთხოების პასუხისმგებელი პირი.
ცეცხლმაქრები.
ევაკუაცია.
სახანძრო უსაფრთხოების შემფასებელი.

უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვა და ცნობიერების, პასუხისმგებლობის გააზრება, იმპლემენტაცია. (ყოველდღიურ სამუშაო პროცესში)

კომპანიაზე მორგებული სტანდარტები
დეპარტამენტის პასუხისმგებლობები.
სახანძრო ვორდენები.
საგანგაშო პროცედურები.

5 14 76 74 74
fireservice.ge@gmail.com
16 S. Chikovani str., Tbilisi
Веб-портал JooMix.